Kontakty

https://www.inspiralashop.sk

Prevádzkovateľ:                     PCB, s r.o.,  Vŕbová 8, 821 07 Bratislava IČO: 35847026, DIČ: SK 2020248494

e-mail:                                     shop@inspiralashop.sk

Bankové spojenie:                 ČSOB, a.s. číslo účtu:  4020278462/7500,  IBAN: SK5875000000004020278462, BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Tel.:                                          +421 918 861 912