Výroba produktov Erboristeria Magentina

Výroba energetických a liečivých produktov v ERBORISTERIA MAGENTINA

Už viac ako 40 rokov vyrába Erboristeria Magentina kozmetiku, éterické oleje, čistiace prostriedky pre domácnosť aj doplnky stravy. Namiesto nudných syntetických receptúr používajú vo výrobe najmodernejšie systémy určené na vytváranie produktov, ktoré majú dôležitú funkciu pre ľudský život a sú s ním v  súlade.

img-box-energia-1740w

Tvorcovia týchto úžasných produktov sa inšpirujú overenými starodávnymi metódami, ktoré spájajú starodávne rituály s najmodernejšími a najinovatívnejšími technikami. Ich každodennou snahou je  vytvárať mimoriadne moderné výrobné systémy, ktoré dokážu pôsobiť na  všetkých úrovniach a formuláciách a usmerňovať tak výrobu pozitívnou energiou. Ako sa to deje?

HUDBOU FARBAMI VODOU KRYŠTÁLMI
hudba farby voda_1 krystaly_1

 

Pomocou hudby a jej harmonických zvukových vĺn dokážu modifikovať kryštalickú alebo lamelárnu štruktúru produktov a prenášať väčší energetický náboj. Sú to vybrané klasické skladby ladené na frekvenciu 432 Hz, a nie 440 Hz, ako moderná hudba. Akordy s frekvenciou 432 Hz sú oveľa viac v harmónii s ľudským telom, najmä so srdcovou čakrou, zatiaľ čo akordy s frekvenciou 440 Hz pôsobia iba na mozog, a teda na kontrolu mysle. Používanie hudby pomáha vytvárať produkty, ktoré sú vhodnejšie na to, aby prinášali holistický - celostný pocit tým, ktorí ich používajú. 

Farby sú veľkým a dôležitým zdrojom energie, ktorý je vyžarovaný počas všetkých fáz spracovania. Pri výrobe sa používajú farebné panely, ktoré sa menia v súvislosti s výrobou jednotlivých výrobkov. Počas celej doby spracovania vo vnútri mixérov sa prežarujú primárnymi farbami (červená, žltá a modrá), ktoré tiež vytvárajú zelenú, farbu rovnováhy a harmónie.

Voda ktorá je používaná pri výrobe je tzv. „informovaná“. Je to voda, ktorá harmonizuje, podporuje regeneráciu, koncentráciu, kreativitu, vitalitu, zlepšuje vnímanie a vyvoláva pocity šťastia. Cestou, ktorou voda prechádza dovnútra, na priehľadných potrubiach a spojovacích prvkoch sú   vytlačené pozitívne slová plné hodnôt, ako napríklad: láska, harmónia, šťastie, mier, vyrovnanosť nielen v taliančine, ale aj v starovekých jazykoch ako latinčina a gréčtina s výrazmi starodávnej múdrosti. Svetlo, ktoré prechádza cez priehľadnú trubicu, „vtlačí“ slová a ich pozitívnu energiu do prúdu vody.  

Použitím špecifických kryštálov, v súlade s funkčnosťou produktu, sa ponárajú do vody určenej na výrobu, aby sa do nej preniesli „informácie“. Rovnaké pozitívne slová sú vyryté na lopatkách miešačiek, ktoré poháňajú vodu do potrubí pozdĺž vodnej cesty, takže do nich prenikajú všetky informácie, čo je veľmi dôležité pre všetky výrobky, ktoré obsahujú vodu. Pri výrobe olejov sa používajú biodynamické systémy, ktoré dodávajú biokinetickú energiu celému prípravku.

Testovanie výrobkov z hľadiska energie podľa Bovisovej stupnice. Bovisov biometer je merací prostriedok, ktorý vynašiel francúzsky fyzik A. Bovis (1871 - 1947). Slúži na rádiostézické určenie bioenergetickej vibračnej kvality miesta, osoby alebo veci. V jeho práci neskôr pokračoval inžinier Simenoton, ktorý upravil Bovisov biometer tak, aby sa pomocou rádiostézického kyvadla dala merať intenzita žiarenia resp. bioenergie v konkrétnom mieste. Stupnica bola odvodená od vlnovej dĺžky elektromagnetického vlnenia. Zaužíval sa tak pojem Bovisovej jednotky, zodpovedajúci vlnovej dĺžke jednej tisíciny nanometra.

Pre porovnanie:

 • 1000 jednotiek bovisov zodpovedá 1 nm (nanometru) z pohľadu klasickej fyziky, táto hodnota predstavuje tzv. jednotky účinku
 • 1000 jednotiek smrteľná hodnota
 • 2000 – 4000 križujúce sa geopatogénne zóny, rovnako je to aj vibračná hodnota rakoviny
 • 4500 – 5000 znegovaný, unavený, chorý a vysilený človek, energeticky znečistený dom alebo byt
 • 6000 – 6500 hodnota fyzickej energie zdravého človeka - neutrálna hodnota
 • 7000 – 8000 zvýšená fyzická energia človeka vďaka miestu či duchovnosti, energeticky vyčistený dom
 • 8000 – 11000 vibrujú lepšie orgonity a tým čistia patogénne zóny vo svojom okolí
 • 10 000 má Diamantová voda a ľudia, ktorí ju často užívajú
 • 11 000 a viac jednotiek majú miesta označované ako liečivé, miesta sily
 • 13 000 jednotiek mal vraj liečiteľ Kristus (v tomto prípade som presvedčený, že to muselo byť podstatne viac a prišlo pravdepodobne k chybe pri preklade)
 • 14 000 jednotkami vibrujú isté miesta v hinduistických a buddhistických chrámoch
 • 19 000 jednotiek a viac je vysoká spirituálna energia, kozmická energia

zdroj: internet

Výrobky z Erboristerie Magentiny majú hodnotu vyššiu ako 7 000 stupňov Bovis, čo zodpovedá vibráciám zdravého človeka. Týmto spôsobom je kozmetický prípravok alebo doplnok určite prospešný, pretože uvoľňuje túto energiu. Výrobky s energetickým nábojom nižším ako 7 000 stupňov Bovis stupnice odstraňujú energiu z ľudského tela, čím sa stáva slabším a zraniteľnejším.

Symbol MANDALY

mandala

Logo Erboristeria Magentina je vyjadrené vo forme svojej vlastnej mandaly. V mandale je zvýraznený dualizmus a prepojenie medzi vonkajším kruhom - svetom ako dokonalosťou, nebom a vesmírom a vnútorným kruhom -  svetom nedokonalosti na zemi a človekom, ktorého predstavuje postava, stojaca v dvoch štvorcoch. Jeden na boku a druhý na vrchole, ktoré predstavujú pohyb. Vrcholy predstavujú:

 • 4 svetové strany
 • 4 funkcie psychiky (myslenie, intuícia, vnímanie, pocity)
 • 4 elementy (voda, oheň, zem, vzduch)
 • 4 ročné obdobia jar, leto, jeseň, zima
 • 4 je číslo základných vlastností človeka. Je to tvorivosť, pevnosť, spoľahlivosti

Vo vnútornom kruhu mandaly je postava muža v strede Zeme, ktorý je vpísaný do vonkajšieho kruhu Neba. Tým nastáva prepojenie ľudstva s Vesmírom a Bohom. Pozdĺž postavy človeka sú viditeľné symboly siedmich čakier. Vyniká veľké tretie oko (šiesta čakra), ktoré predstavuje veľkú múdrosť, ktorá presahuje zmyslové aj rozumové chápanie a vyjadruje spojenie a jemnohmotnými telami človeka. Na jeho stranách sú dva prúdy vyžarovania, ktoré začínajú od štvrtej čakry, znamenajú silné spojenie emocionálno-sentimentálnej časti nášho vedomia, ktoré vedie k „radosti z realizácie blaha“.

arboristeria2

Slnko a mesiac na bokoch človeka sú symbolom protikladov mužského a ženského sveta, intuitívneho myslenia - reality verzus ducha - intuície - protikladov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a nemôžu existovať bez seba. V dolnom vrchole štvorca je osemcípa hviezda, ktorá vytvára osemuholník, v strede postavy medzi štvorcom a kruhom ako spojenie medzi hmotou a duchom. Kométa predstavuje stelesnenie duše v hmotnom tele ako ďalší symbol prepojenia medzi Zemou a Nebom. Množstvo symbolov a ich významov nie je teda iba logom spoločnosti Erboristeria Magentina, ale je celkovým obrazom filozofie a vášne, ktorú pri výrobe používajú.

Zdroj: https://www.erboristeriamagentina.it/it/c/32-la-bioenergetica